Oncologia

Serveis genètics

Oncologia

La millor comprensió de la biologia molecular de les neoplàsies ha portat a un millor coneixement de les bases del càncer i el descobriment de gens, tant oncogens com gens supressors de tumors, que han obert la possibilitat de nous tractaments personalitzats ens els pacients. Això ha donat lloc als conceptes de “medicina personalitzada” o, més recentment, “medicina de precisió”.

Aquests tractaments són més eficaços en termes de taxa de resposta, supervivència lliure de progressió i supervivència global, i moltes vegades estan associats a una menor toxicitat per la seva major especificitat.

Amb l’estudi genètic del tumor i el tractament personalitzat, no només millorem els resultat en eficàcia, sinó també la qualitat de vida dels nostres pacients.

Podeu realitzar una sol·licitud d’anàlisi aquí.