GenCardio-Diagnostics

Laboratori públic de diagnosi de malalties genètiques

El desafiament més important que se li planteja al metge que tracta les malalties hereditàries és la identificació dels individus en risc abans que aquests tinguin símptomes. La comunitat mèdica sovint té dificultat per la interpretació d’un resultat genètic, per la seva complexitat i per les dificultats que ja intrínsecament comporten aquestes malalties hereditàries.

 

A mesura que avança el camp es fa més evident la responsabilitat que tenen els centres especialitzats de tutelar les decisions d’anàlisi, de seguiment, de tractament, i de formació de professionals dins de la comunitat clínica. 

 

GenCardio-Diagnostics ha estat el primer laboratori públic de Catalunya dedicat a la diagnosi de les malalties hereditàries cardiovasculars. Com a laboratori de diagnosi de l’Hospital Trueta, el 2015 es va convertir en el laboratori de referència en el seu camp, d’acord a la instrucció CatSalut 6/2015.

GenCardio-Diagnostics és l’aposta translacional del Centre de Genètica Cardiovascular, un grup de recerca de l’IDIBGI i la UdG. El nostre grup té molts anys d’experiència clínica i de recerca en el camp de les malalties cardíaques hereditàries.

 

El laboratori es dedicava exclusivament a la diagnosi genètica de les malalties associades a malalties cardiovasculars, però gràcies a la col·laboració d’altres institucions i professionals, també ofereix serveis en altres especialitats, com el càncer, la neurologia i la trombofília.

 

A GenCardio-Diagnostics combinem el desenvolupament d’eines genètiques i informàtiques d’alt rendiment, amb un acompanyament del professional clínic tant en la tria de l’estudi genètic necessari com en l’assessorament i la presa de decisions en el pacient.

Recurso 1@4x