Missió, visió i valors

Política de qualitat

Missió

Promoure la investigació, l’ensenyament i la qualitat assistencial en l’àmbit de les malalties del cor, especialment en aquelles que poden causar arrítmies i mort sobtada.

Visió

Mantenir l’excel·lència, la innovació i la professionalitat per garantir la constant millora de les nostres eines diagnòstiques i que la prova es realitza sota una justificació clínica, amb fiabilitat i confiança en els resultats.

Valors

Per a mantenir la qualitat, estar al dia en els avenços en el camp, i proveir el millor servei possible per als clients i usuaris, és cabdal poder gestionar les proves especialitzades de les malalties rares familiars des d’un centre que combini la diagnosi amb la recerca en el mateix camp.

Team of Research Scientists Working On Computer, with Medical Equipment, Analyzing Blood and Genetic Material Samples with Special Machines in the Modern Laboratory.

Mantenir l’excel·lència:
un centre de referència especialitzat en una àrea ha de mantenir la intensitat i l’expertesa. Hem d’estar al dia dels nous avenços, per exemple nous gens associats a mort sobtada, i noves tècniques, com la detecció de variants estructurals.

Garantir que la prova es realitza sota una justificació clínica:
l’activitat del laboratori comença amb el contacte de metges interessats, que han realitzat una valoració clínica i que en el context clínic consideren que la diagnosi genètica els pot ser útil. La prova genètica no és una eina que substitueix la valoració clínica, sinó que la complementa. Com a centre de referència hem d’incentivar que la genètica s’utilitzi adequadament.

Fiabilitat i confiança en els resultats:
per mantenir la qualitat dels resultats genètics, fem confirmació de les variants trobades amb una segona tecnologia i realitzem valoracions internes i externes dels nostres processos i de les nostres tecnologies per verificar que continuen amb el nivell més elevat de fiabilitat. Garantim el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris que ens apliquen.

Desenvolupament per a la millora de la nostra eina diagnòstica:
desenvolupem nous panells, una base de dades pròpia de variants genètiques i una base de dades de publicacions, que són essencials en la valoració de la patogenicitat d’una variant genètica.

Innovació:
treballem en la millora contínua dels serveis de diagnosi, en el desenvolupament de noves eines informàtiques, així com en els nostres processos interns per aplicar la innovació com una forma normal de les nostres activitats diàries.

Professionalitat i compromís:
fomentem la formació, sensibilització i motivació de la nostra plantilla, així com la participació mitjançant el treball en equip i l’aportació de suggeriments.