Serveis Genètics

Serveis Genètics

Diferents àrees de la medicina han incorporat la genètica en la diagnosi clínica per determinar el risc de patir una malaltia hereditària que ha estat identificada en la família.

Desenvolupament de panells

GenCardio-Diagnostics ofereix un servei per al desenvolupament i validació de panells personalitzats de genètica.

Servei d’anàlisi genètica

GenCardio-Diagnostics posa al seu servei un laboratori de processament de mostres.

Validació de productes (marcat CE)

Per poder participar en un mercat cada vegada més competitiu, GenCardio-Diagnostics posa al servei de les empreses la validació dels productes de laboratori.

PANELLS

Cardiovascular

Mort sobtada

Miocardiopaties

Arrítmies

Hiperlipidèmia

Trombosi

Cardiopaties congènites

Risc Cardiovascular

Oncologia

Panell de cáncer

Neurologia

Mort sobtada epilèpsia

Farmacologia

Farmacogenètica