Serveis Bioinformàtics

Serveis Bioinformàtics

Integra la informació tant de bases de dades estructurades com no estructurades presents en la web, per agrupar-la en un informe final que permeti a l’expert prendre decisions.

  • Algoritmes de valoració de variants en panells, exomes i genomes
  • Generació d’informe clínic